in

“542 EUR (192.506 HUF), ennyit keres ma Magyarországon egy egyetemi adjunktus”


“542 EUR (192.506 HUF), ennyit keres ma Magyarországon egy egyetemi adjunktus” from hungary

What do you think?